مقدمه رایتینگ اکادمیک ایلتس – تسک ١

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

رایتینگ برای همه سخت ترین قسمت آزمون هستش. ولی میتونه برای شما تبدیل بشه به آسون ترین!
چطوری؟
ویدیو ها رو ببین, تمرینات رو انجام بده و به پروست ایمان داشته باش

نظرات