دوره آموزشی Speaking

برای حضور در آزمون آیلتس

مقدمه اسپیکینگ ایلتس ١
نکات کلیدى اسپیکینگ ایلتس
اسپیکینگ ایلتس – چطور روان صحبت کنیم؟
اسپیکینگ – اهمیت دایره لغات در ایلتس
اسپیکینگ – اهمیت گرامر در ایلتس
اسپیکینگ – اهمیت تلفظ صحیح در ایلتس
اسپیکینگ ایلتس – پارت یک
اسپیکینگ ایلتس – پارت دو
اسپیکینگ ایلتس – پارت سه