مقدمه ریدینگ ایلتس ١

۵ خرداد ۱۴۰۰

بچه ها رسیدیم به سکشن ردینگ 😬
ردینگ طولانی ترین هست ولی سخت ترین نیست 😁

جوری یادتون میدم که باورتون نشه اینقدر سادست 😎

نظرات